Ο Σύνδεσμος εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Λέανδρου Μίχα, Ιπποκράτη Μιχαηλίδη και Νικόλαου Γεροντάκη που συνεδρίασαν στις 16/5/1952 και σκέφθηκαν να στεγάσουν σε έναν Σύνδεσμο όσους έχουν φοιτήσει στο Ζωγράφειο.

Με την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, στις 22/3/1953 συνέρχεται η πρώτη Γενική Συνέλευση που προεδρεύει ο τέως Γυμνασιάρχης
Αθανάσιος Ιωάννου, ο Νευρολόγος-Ψυχίατρος Βασίλειος Κώνος και ο προσωρινός Πρόεδρος: Λ.Μίχας. Σ’αυτήν τη Συνέλευση ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος ο αρχιτέκτων της Σχολής Περικλής Φωτιάδης. Απ’την συνέλευση έγιναν οι πρώτες εκλογές από τις οποίες προέκυψε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Β. Κώνο.