Πρόεδρος              :      Νικόλαος     Κόλμαν

Α Αντιπρόεδρος   :      Βασίλειος    Μούτσογλου

Β Αντιπρόεδρος    :     Γεώργιος      Μπάγιας

Γεν. Γραμματέας  :      Γεώργιος      Λεύκαρος

Ταμίας                    :      Ελευθέριος  Τσετκίν

Ειδ. Γραμματέας   :      Λάζαρος       Καραογλάνογλου

Έφορος                   :      Στυλιανός     Γιαβάς

Μέλη                       :      Μιλτιάδης    Βίγγας , Θρασύβουλος Λάσκαρης

Αναπληρωματικά Μέλη:  Κωνσταντίνος Κατσαρός, Χρήστος Χρηστίδης , Ηλίας Τσιμπίδης  .

Βασίλης Θωμαγιάννης .