«Οι αξίες ως πυξίδα προσωπικής και κοινωνικής διεξόδου από την κρίση»

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.30σας καλούµε να τιµήσουµε τους συµπολίτες µας για την πολυετή προσφορά τουςστη διάδοση των αξιών που διδάσκει επί 120 έτη το Ζωγράφειο.Θα µιλήσει ο καθηγητής ∆ηµήτριος Μπουραντάς µε θέµα:«Οι αξίες ως πυξίδα προσωπικής και κοινωνικής διεξόδου από την κρίση»Οι τιµώµενοι πρόεδροι του Συνδέσµου εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών, του ΣυνδέσµουΑποφοίτων Ζωγραφείου και Ζωγραφείου της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. καθώς και οι ∆ιευθυντές τουΖωγραφείου ∆ηµήτριος Φραγκόπουλος και Ιωάννης ∆εµιρτζόγλουθα παραλάβουν αναµνηστικό του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη.Η εκδήλωση οργανώνεται µε αφορµή τη συµπλήρωση 60 ετών από της ιδρύσεωςτου Συνδέσµου εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών και θα πραγµατοποιηθεί στοΠνευµατικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών.(∆.Σούτσου 46, Αµπελόκηποι )Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα.